Naših 65 godina

NAŠIH 65 GODINA

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 2017. godine slavi 65. obljetnicu osnutka i uspješnog poslovanja.

Osnovan je rješenjem Geodetske uprave NRH 1952. godine kao republička budžetska ustanova pod nazivom Ured za novu izmjeru zemljišta u Rijeci. 1961. godine odlukom Izvršnog vijeća Sabora SRH osniva se Zavod za izmjeru zemljišta u Rijeci, a dotadašnji zaposlenici Ureda za novu izmjeru postaju djelatnici Zavoda kao samostalne ustanove, koja nastavlja poslovanje na tržišnim principima, u potpunosti nevezana za državni proračun. 1967. godine tvrtka mijenja naziv u Geodetski zavod Rijeka, pod kojim posluje i danas. Tijekom vremena mijenjali su se pravni oblici tvrtke. Tako je 31.12.1992. g. rješenjem Agencije Republike Hrvatske za pretvorbu vlasništva i upisom u sudski registar, Geodetski zavod Rijeka postao dioničko društvo (d.d.) u kojem 100%-tnu vlasničku strukturu čine zaposlenici i bivši zaposlenici. Odlukom Skupštine Društva od dana 24.11.2006. g. dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), u kojem pravnom obliku Geodetski zavod Rijeka posluje i danas.

U skladu s razvojem gospodarskog i društvenog uređenja mijenjao se i djelokrug rada Geodetskog zavoda Rijeka. Tako se Zavod u početku bavio pretežito katastarskom izmjerom, zatim kartografijom, industrijskom geodezijom te izradom ortofoto karata, dok je danas naglasak na primjeni geoinformatičkih tehnologija i servisa te novoj katastarskoj izmjeri u svrhu uspostave i obnove zemljišnih knjiga.

Kroz sve društvene i tehnološke promjene, pokretačka snaga Geodetskog zavoda Rijeka uvijek su bili i ostali – ljudi. Od terenskih ekipa do uprave, temeljne vrijednosti kolektiva vidljive su u svim odjelima i svim aspektima poslovanja. Bez tako jasne vizije i želje za napretkom, razvoj u skladu s gospodarskim tijekovima ne bi bio moguć. Zaposlenici – stručnjaci koji znaju, hoće i mogu, najveći su kapital i budućnost Zavoda. Ako nas pitate, u tome leži tajna ovako dugog i uspješnog poslovanja Geodetskog zavoda Rijeka. Prepoznala je to stručna i gospodarska javnost dodijelivši nam nagradu Zlatna kuna HGK za postignute rezultate u poslovanju (1990.g.), Zlatnu plaketu (1993.g.) te Grb Grada Rijeke za 60 godina uspješnog poslovanja i promicanja geodetske struke u službi razvoja Grada Rijeke i Republike Hrvatske (2012.g.).

Detaljnije o našem razvoju, uspješnom poslovanju te nagradama i priznanjima saznajte u izdvojenim medijskim prilozima posvećenima obljetnicama Geodetskog zavoda Rijeka, te kratkoj fotogaleriji.

Geodetski zavod Rijeka - 60 godina postojanja_Novi list, izdanje 20.10.2012.
Geodetski zavod Rijeka - 35 godina postojanja_RINEX_svibanj 1987_godina IX, broj 16


Više o geodetskom zavodu Rijeka