Ovlaštenja i certifikati

Ovlaštenja i certifikati

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. posjeduje ovlaštenja i certifikate za obavljanje stručnih poslova:

  • Rješenje i suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina za sve djelatnosti predviđene Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (N.N. 152/08)
  • Ovlaštenja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za ovlaštene inženjere geodezije i stručne suradnike ovlaštenih inženjera geodezije
  • Ovlaštenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to geodetsko dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra
  • Ovlaštenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti hidrografske izmjere
  • Ovlaštenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za izvođenje letačkih operacija kategorije D sustavom bespilotnog zrakoplova Amadeo, Octocopter
  • Certifikat poslovne sigurnosti pravne osobe kojim se potvrđuje da je Geodetski zavod Rijeka d.o.o. sigurnosno provjeren za sklapanje klasificiranih ugovora stupnja tajnosti: POVJERLJIVO, u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti
  • Certifikat sigurnosne akreditacije informacijskoga sustava VELEBIT kojim se odobrava korištenje informacijskoga sustava za obradu, pohranu i prijenos podataka do, i uključujući, stupnja tajnosti POVJERLJIVO

Više o geodetskom zavodu Rijeka