Profil tvrtke

Profil tvrtke

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. je jedna od vodećih modernih tvrtki u Republici Hrvatkoj koja prati sva tehnološka dostignuća i trendove u geodeziji i informatici te je opremljena najsuvremenijom opremom. Najveća je, te sa svojih 65 godina uspješnog poslovanja – najdugotrajnija geodetska tvrtka u Primorsko-goranskoj županiji i šire. Uz visokokvalitetan tim stručnjaka, sposobna je izvesti najkompleksnije zadatke.

Temeljna djelatnost tvrtke je geodetsko projektiranje i izvođenje, a ogleda se u pružanju geodetskih poslova državne izmjere, kartografije i fotogrametrije, geodetskih poslova katastra nekretnina, stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje u svrhu praćenja izgradnje industrijskih objekata i prateće infrastrukture, geoinformatičkih usluga, hidrografske izmjere dubina mora, rijeka i jezera te 3D skeniranje objekata i infrastrukture i izrada 3D BIM-a modela.

U posljednjih desetak godina intenziviran je razvoj u području geoinformatičkih usluga, prateći tehnološke inovacije i trendove u informacijskoj tehnologiji kroz primjenu tzv. GIS tehnologija. To, konkretno, znači objedinjavanje terenskog prikupljanja prostornih podataka razvojem specijaliziranog softvera i formiranje geoinformacijskih sustava. Sinergija teren – ured, u konačnici stvara završni proizvod – točne baze prostornih i neprostornih podataka. S velikim brojem točnih i dostupnih informacija o prostoru, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. omogućuje lokalnim i regionalnim samoupravama te poslovnom sektoru objedinjeno sagledavanje i interpretaciju prostora za kvalitetno i uspješno upravljanje prostorom.


Više o geodetskom zavodu Rijeka