Quercus

Quercus

Quercus je sustav za pametno upravljanje parkovima, zelenim i javnim površinama, namijenjen komunalnim društvima u vlasništvu jedinica lokane samouprave. Razvijan je u suradnji s komunalnim društvima i temeljen na stvarnim potrebama korisnika.

Na jednostavan način omogućuje:

  • unos i upravljanje jedinstvenom bazom podataka sa svim kulturama, lokacijama i aktivnostima unutar nadležnosti komunalnog društva
  • omogućava planiranje aktivnosti i proračuna
  • uvelike olakšava planiranje i praćenje dnevne realizacije te
  • omogućuje automatizirano kreiranje izvještaja i situacija za naplatu prema naručitelju.

Više o web servisu Quercus saznajte ovdje.


Ostali proizvodi i usluge