3D point cloud

3D point cloud

3D Point cloud odnosno oblak točaka može se dobiti 3D skeniranjem prostora oko sebe ili nizom fotografija s dovoljnim međusobnim preklapanjima. Iz njih se metodom Structure from motion (SfM) generira oblak točaka kojim se može dočarati 3D prikaz objekta.

Svaka točka tog oblaka prostorno je točno određena te joj se može dodjeliti boja koja predstavlja određenu vrijednost (bilo po visini, udaljenosti i sl.), ali isto tako može imati i boju objekta kojeg definira, pa onda govorimo o boji teksture.

Slika prikazuje oblak točaka koji je dobiven kombinacijom 3D skeniranja i snimaka iz zraka. Cijela građevina prikazana je trodimenzionalno, kao i objekti oko nje.

Nedostatak metode gdje se rekonstrukcija dobiva isključivo od fotografija iz zraka je taj što se sve ono što se nalazi ispod prve plohe vidljive iz zraka - nalazi u sjeni te plohe i ne može se adekvatno prikazati (npr. drveće, krovovi zgrada, nadstrešnice i ostale prepreke). Stoga se ova metoda kombinira s 3D skeniranjem kako bi se dobio cjelokupni 3D prikaz.

Primjena oblaka točaka danas je ogromna. Od raznih vizualizacija, najčešće za potrebe projektiranja i planiranja, inspekcije ili praćenja pomaka raznih objekata, kao i praćenje u iskorištavnju određenih rudnih ili površinskih iskopa.

Od oblaka točaka može se dobiti i model ili tzv. mesh koji objekt prikazuje plohama, a ne točkama, a takvi modeli se onda kasnije opet mogu upotrijebiti u razne svrhe. Ako se radi o manjim objektima ili predmetima oni se mogu printati i na 3D printeru.


Ostali proizvodi i usluge