Geodetske usluge

Geodetske usluge

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. je jedna od najvećih geodetskih tvrtki u Republici Hrvatskoj, koja zapošljava veliki broj ovlaštenih diplomiranih inženjera geodezije, visokokvalificiranih i iskusnih stručnjaka koji pokrivaju sve potrebe suvremene geodezije.

Još od osnutka 1952. godine, djelatnici Zavoda, svojom stručnošću i predanošću, kvalitetno i pouzdano izvršavaju sljedeće geodetske djelatnosti za javne, poslovne i privatne naručitelje:

 • izrada geodetskih projekata
 • izrada geodetskih elaborata
 • izrada geodetskih situacijskih nacrta
 • evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra
 • parcelacija zemljišta
 • katastar vodova
 • ucrtavanje objekata
 • identifikacija nekretnina
 • iskolčenje objekata
 • obnova međa
 • legalizacija objekata
 • izrada posebnih geodetskih podloga
 • geodetsko dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra
 • geodetski radovi u komasacijama
 • geodetski snimak
 • geodetski nadzor
 • kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina
 • inženjerska geodezija
 • hidrografska izmjera morskog dna, rijeka i jezera

Ostali proizvodi i usluge