Geoinformatika

Geoinformatika

Geoinformacijski sustav (GIS) je sustav koji integrira prostorne podatke te tablične, ne-prostorne podatke u «pametnu», interaktivnu kartu koja omogućuje korisnicima stvaranje interaktivnih upita (istraživanja koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.

Opis poslova odjela GIS-a i informatičkih sustava i softverskih rješenja je izrada desktop i WebGIS-a jedinica lokalnih samouprava u Republici Hrvatskoj (preko 40 instalacija).

Završni proizvod su točne baze prostornih i neprostornih podataka koje se stvaraju nakon terenske izmjere i računalne obrade podataka tvoreći tako web GIS servise i softverska rješenja za korisnike.


Ostali proizvodi i usluge