Hidrografska izmjera

Hidrografska izmjera

U bogatom portfelju geodetskih usluga Geodetskog zavoda Rijeka ističe se i spodobnost obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere morskog dna, rijeka i jezera – izmjera dubina mora, marinska geodezija, snimanje objekata u priobalju i moru, snimanje objekata u morskom dnu i podmorju. Svrha je dobivanje podloga za projektiranje objekata u moru.

Od samog početka postojanja Zavoda, izvršene su mnoge izmjere morskog dna za razne korisnike: Riječku luku, plovne puteve, za projektne organizacije. Od klasičnih načina mjerenja do ultrazvučnih dubinomjera, izrađeni su premjeri morskog dna među ostalim i za potrebe Brodogradilišta „Viktor Lenac“, uvala Peškera na otoku Krku, za potrebe projektiranja navoza za „3. Maj“, Splitska obala za potrebe Luke, LNG terminal Omišalj, izmjera svih marina RH i dr. Izvršena je čak i izmjera morskog dna u Iranu u blizini mjesta Chahbahar.

Radovi na moru naročito su obilježili devedesete godine, u vrijeme Domovinskog rata. Istražni radovi podmorja za polaganje visokonaponskih kabela, praćenje polaganja kabela te snimak izvedenog stanja položenih kabela što je na dubinama od preko 100 metara bio geodetski vrlo zahtjevan posao. Za istaknuti je angažman Zavoda na izgradnji otočne veze 110 kW 1994. i 1995. godine, pomoću koje je za vrijeme rata Dalmacija sigurno opskrbljivana električnom energijom. U novije vrijeme usluge u hidrografiji obuhvaćaju batimetrijska mjerenja luka, lučica, sidrišta i privezišta.


Ostali proizvodi i usluge