Katastarska izmjera

Katastarska izmjera

Sređene, usklađene i istinite zemljišne evidencije od nemjerljivog su značaja za gospodarski i društveni razvoj, kako jedinica lokalne samouprave, tako i države i društva u cjelini. Katastarska izmjera je od struke, naručitelja i korisnika prihvaćena kao najvjerodostojnija metoda sređivanja zemljišnih evidencija.

Nova izmjera katastarske općine s osnivanjem novih zemljišnih knjiga i sređivanjem vlasničkih odnosa je sveobuhvatni program izrade usklađene baze podataka nekretnina u odnosu na stvarno stanje u prostoru. Do danas, Geodetski zavod Rijeka je izvršio katastarske izmjere na području Rijeke, Zagreba, Pule, Zadra, Umaga, Novigrada, Rovinja, Plitvičkih jezera, Gerova, Tršća, Senja, Karlobaga, Pazina, Kostrene, Bakra, Omišlja, Vrsara, Ravne Gore, Nina, Sukošana… više od 60 novih katastarskih izmjera.

Pogodnosti koje pruža nova katastarska izmjera su:

  • trajno rješavanje pitanja granica svojeg vlasništva
  • razvrgnuće suvlasničkih odnosa te legalizacija neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjene, kupoprodaje, nasljeđivanja i sl.
  • raščišćivanje i prijenos, odnosno registracija prava vlasništva (na sebe, djecu ili treće osobe).
Slika 1. Staro stanje evidencija o prostoru
Slika 1. Staro stanje evidencija o prostoru
Slika 2. Nova katastarska izmjera – novo sređeno stanje
Slika 2. Nova katastarska izmjera – novo sređeno stanje


Bogato iskustvo Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. na ovim poslovima, osigurava vodeće mjesto među sličnim geodetskim tvrtkama koje rade na realizaciji Vladinog programa državne izmjere i katastra nekretnina.

Za detaljnije informacije o provođenju katastarskih izmjera, terminima terenskog uviđaja, upute vlasnicima zemljišta za obilježavanje granica zemljišta, upitnike za vlasnike, posjednike i upravitelje na nekretninama te ostale informacije, molimo odaberite željenu općinu.

 


Ostali proizvodi i usluge