IZMJERA K.O. KOLAN-DIO

IZMJERA K.O. KOLAN-DIO

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. angažiran je u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan.

U sklopu radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan u tijeku je predočavanje elaborata katastarske izmjere. Predočavanje podataka zaključuje se 15. ožujka 2019. g.

Javni poziv - nositeljima prava na nekretninama na području Općine Kolan.

Na predočavanju će biti predočeni podaci o katastarskim česticama u Vašem posjedu sadržani u popisu katastarskih čestica, popisu zgrada i drugih građevina, izvješću o zgradama i drugim građevinama, te na katastarskom planu, navedenim u Popisnom listu.

Na predočavanje je potrebno donijeti dokumentaciju za zgrade koja služi za evidentiranje isprave u zemljišnoj knjizi sukladno čl. 148., 148.a, 149., 173., 174. i 175. Zakona o gradnji („NN“, br. 153/13 i 20/17). Osim dokumentacije za zgrade potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i potvrdu o Osobnom identifikacijskom Broju (OIB). Umjesto stranke na predočavanje može pristupiti punomoćnik uz predočenje ovjerene punomoći i osobne iskaznice.

U slučaju da niste u mogućnosti pristupiti postupku predočavanja, kontaktirajte izvoditelja geodetskih radova tvrtku GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. radi dogovora o terminu.

Dodatne se informacije mogu dobiti u prostorijama ureda za predočavnje Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., 1. maja 58, Rijeka, putem mail adrese: gzr@gzr.hr ili na telefon 051/551-344

Sve dodatne informacije o provođenju katastarske izmjere i stručni nadzor mogu se dobiti u prostorijama Područnog ureda za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Pag, Vela ulica 12/II, Pag.

Voditelj terenskog ureda: Predrag Miladinović, geom.
Mobitel: 099/3794-185

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge