Katastarska izmjera na području katastarske općine Kupinečki Kraljevec

Katastarska izmjera na području katastarske općine Kupinečki Kraljevec

Odlukom Državne geodetske uprave pokrenut je postupak katastarske izmjere nekretnina na području Grada Zagreba za katastarsku općinu Kupinečki Kraljevec.

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba kao naručitelja i zajednice ponuditelja Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb (KLASA: 930-01/2020-01/1036 URBROJ: 251-15-01-21-6, Zagreb od 01. rujan 2021. godine).

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. angažiran je za izradu katastarske izmjere na području dijela katastarske općine Kupinečki Kraljevac – Zona 4.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama u katastarskoj općini Kupinečki Kraljevec na području Grada Zagreba
Pozivaju se nositelji prava da pristupe predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za dio katastarske općine Kupinečki Kraljevec na području Grada Zagreba u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere – Zona 4. Predočavanje podataka za dio k.o. Kupinečki Kraljevec počinje 4. srpnja i traje do 27. srpnja 2022. godine. Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Mrakov breg 1, Kupinečki Kraljevec (MO Kupinečki Kraljevec 1 – velika dvorana u prizemlju). Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 098/442-456 ili email predragm@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) pozivate se da sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu poziva nalazi se i UPUTA VLASNICIMA ZEMLJIŠTA o pravilnom obilježavanju granica zemljišta. Stručnu pomoć prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu, pružit će djelatnici ovlaštenog izvođača radova na poslovima katastarske izmjere – Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama dužni su granice svojih posjeda obilježiti sa nositeljem prava na susjednoj katastarskoj čestici prije termina terenskog uviđaja

Sukladno planu obilježavanja poziva se nositelj prava da prisustvuje na terenskom uviđaju sa djelatnicima izvođača radova.

Nositelji prava na česticama pozivat će se pismenim putem prema planu rada koji je podijeljen u grupe čestica. Pozivi se šalju sukladno podacima upisanim u posjedovne listove, zemljišno knjižne uloške i podacima prikupljenim na temelju dostavljenih upitnika.

Na WebGIS portalu https://izmjerakupineckikraljevec.atlas14.com/ moguće je vidjeti zakazane termine terenskog uviđaja sukladno planu rada koji se osvježava periodično. U slučaju kiše ili lošeg vremena, molimo Vas da se javite voditelju terena.

Dokument u prilogu UPITNIK ZA VLASNIKE NEKRETNINA potrebno je ispuniti i dostaviti u ured izvođača radova ili poslati poštom na adresu: Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, faxom na broj (051) 551 355 ili na mail adresu gzr@gzr.hr.

Voditelj terenskog ureda: Predrag Miladinović, geom.
Mobitel: 098/442-456

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge