IZMJERA K.O. MRZOVIĆ

IZMJERA ZA DIO K.O. MRZOVIĆ

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. angažiran je u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Mrzović.

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) pozivate se da sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

Obilježavanje granica zemljišta za dio katastarske općine Mrzović provodi se u okviru nove katastarske izmjere na području Općine Semeljci.

U prilogu poziva nalazi se i UPUTA VLASNICIMA ZEMLJIŠTA o pravilnom obilježavanju granica zemljišta. Stručnu pomoć prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu, pružit će djelatnici ovlaštenog izvođača radova na poslovima katastarske izmjere – Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

Stručne poslove vezane uz provođenje katastarske izmjere i provođenje nadzora nad obilježavanjem obavljat će djelatnici Područnog ureda za katastar Osijek, Odjel za katastar nekretnina Đakovo, Vijenac kardinala Alozija Stepinca 10, Đakovo.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama dužni su granice svojih posjeda obilježiti sa nositeljem prava na susjednoj katastarskoj čestici prije termina terenskog uviđaja.

Sukladno planu obilježavanja poziva se nositelj prava da prisustvuje na terenskom uviđaju sa djelatnicima izvođača radova. Rok za obilježavanje vidljivim trajnim oznakama je 1. studenog 2019. godine.

Nositelji prava na česticama pozivat će se pismenim putem prema planu rada koji je podijeljen u grupe čestica. Pozivi se šalju sukladno podacima upisanim u posjedovne listove, zemljišno knjižne uloške i podacima prikupljenim na temelju dostavljenih upitnika. Sastavni dio poziva je i popis katastarskih čestica i termin terenskog uviđaja. Na WebGIS portalu izmjeramrzovic.atlas14.com moguće je vidjeti zakazane termine terenskog uviđaja sukladno planu rada koji se osvježava periodično.

Dodatne se informacije mogu dobiti u terenskom uredu izvođača radova(DVD Mrzović, Vrbička 18, Mrzović) ili na telefon 099/3794-186. Terenski ured otvoren je za rad sa strankama u vremenu od 16:00 do 17:45 sati onim danima koji su označeni zelenom bojom na kalendaru. U slučaju kiše ili lošeg vremena, molimo Vas da se javite na lokaciju terenskog ureda.

Sve dodatne informacije o provođenju katastarske izmjere i stručni nadzor mogu se dobiti u prostorijama Područnog ureda za katastar Osijek, Odjela za katastar nekretnina Đakovo, Vijenac kardinala Alozija Stepinca 10, Đakovo, ili upitom na mail adresu: goran.sokolovic@dgu.hr, te na telefon (031) 813 466.

Dokument u prilogu ovog poziva (UPITNIK ZA VLASNIKE NEKRETNINA) potrebno je ispuniti i dostaviti u ured izvođača radova ili poslati poštom na adresu: Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, faxom na broj (051) 551 355 ili na mail adresu gzr@gzr.hr.

Voditelj terenskog ureda: Zdravko Papić, geom.
Mobitel: 099/3794-186

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge