Katastarska izmjera na području NP Krka

Katastarska izmjera na području NP Krka

Državna geodetska uprava je, kao korisnik bespovratnih sredstava, dana 23. siječnja 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.5.2.06.0001 za provođenje projekta pod nazivom: „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanu zaštićenim područjima“

Zajednica ponuditelja Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i Geoprojekt d.o.o. Zagreb odabrani su putem ugovora o javnoj nabavi usluga za Provedbu katastarske izmjere i izradu elaborata katastarske izmjere za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ Grupa 1 (Klasa 931-04-20-03/05 URBROJ: 541-06-02-01/2-21-39, Broj ugovora: 78/2021, Zagreb od 20. travnja 2021. godine).

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. provodi katastarsku izmjeru na području dijelova katastarskih općina Dubravice, Rupe, Lozovac i Brištane.

Dana 6. srpnja 2021. godine otvoreni su radovi na katastarskoj izmjeri u NP Krka. Otvorenju su nazočili ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica sa suradnicima, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić, načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu Nikola Vučić, voditelj Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata Mladen Pandža, viša savjetnica specijalistica Ana Slović, pročelnik Područnog ureda za katastar Pula Šibenik Josip Mikulandra, kao i izvođači geodetskih radova na katastarskoj izmjeri.

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) pozivate se da sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu poziva nalazi se i UPUTA VLASNICIMA ZEMLJIŠTA o pravilnom obilježavanju granica zemljišta. Stručnu pomoć prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu, pružit će djelatnici ovlaštenog izvođača radova na poslovima katastarske izmjere – Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama dužni su granice svojih posjeda obilježiti sa nositeljem prava na susjednoj katastarskoj čestici prije termina terenskog uviđaja.

Sukladno planu obilježavanja poziva se nositelj prava da prisustvuje na terenskom uviđaju sa djelatnicima izvođača radova.

Nositelji prava na česticama pozivat će se pismenim putem prema planu rada koji je podijeljen u grupe čestica. Pozivi se šalju sukladno podacima upisanim u posjedovne listove, zemljišno knjižne uloške i podacima prikupljenim na temelju dostavljenih upitnika. Na WebGIS portalu izmjerakrka.atlas14.com moguće je vidjeti zakazane termine terenskog uviđaja sukladno planu rada koji se osvježava periodično.

Dodatne se informacije mogu dobiti u terenskom uredu izvođača radova (prostorije Informativnog centra NP Krka - ulaz Roški slap, Laškovica 91, Rupe.) ili na mobilini telefon 099/691-1608. Terenski ured otvoren je za rad sa strankama u vremenu od 16:00 do 17:45 sati onim danima koji su označeni zelenom bojom na kalendaru. U slučaju kiše ili lošeg vremena, molimo Vas da se javite na lokaciju terenskog ureda.

Dokument u prilogu UPITNIK ZA VLASNIKE NEKRETNINA potrebno je ispuniti i dostaviti u ured izvođača radova ili poslati poštom na adresu: Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, faxom na broj (051) 551 355 ili na mail adresu gzr@gzr.hr.

Voditelj terenskog ureda: Zdravko Papić, geom.
Mobitel: 099/691-1608

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge