Katastarska izmjera na području Općine Poličnik

Katastarska izmjera na području Općine Poličnik

Odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Dračevac Ninski i dio katastarske općine Suhovare započeli su radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu.

Izvoditelj radova na projektu je tvrtka GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o., a nadzor nad projektom obavlja Državna geodetska uprava i tvrtka ACES d.o.o. iz Zadra

Na WEB GIS portalu http://izmjera-dracevac-ninski.atlas14.com/ prikazano je područje zahvata izmjere Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. te plan obilježavanja čestica za katastarsku općinu Dračevac Ninski. Plan obilježavanja za katastarsku općinu Suhovare biti će naknadno objavljen.

Plan obilježavanja Dračevac Ninski
Plan obilježavanja Suhovare

Dodatne se informacije mogu dobiti u terenskom uredu izvođača radova na lokaciju Župnog ureda u Dračevcu Ninskom. Ured je otvoren za rad sa strankama u vremenu od 16:00 do 17:45 sati onim danima koji su označeni zelenom bojom na kalendaru.

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) pozivate se da sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu poziva nalazi se i UPUTA VLASNICIMA ZEMLJIŠTA o pravilnom obilježavanju granica zemljišta. Stručnu pomoć prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu, pružit će djelatnici ovlaštenog izvođača radova na poslovima katastarske izmjere – Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama dužni su granice svojih posjeda obilježiti s nositeljem prava na susjednoj katastarskoj čestici prije termina terenskog uviđaja.

Sukladno planu obilježavanja poziva se nositelj prava da prisustvuje na terenskom uviđaju s djelatnicima izvođača radova.

Nositelji prava na česticama pozivat će se pismenim putem prema planu rada koji je podijeljen u grupe čestica. Pozivi se šalju sukladno podacima upisanim u posjedovne listove, zemljišno knjižne uloške i podacima prikupljenim na temelju dostavljenih upitnika.

Dokument u prilogu UPITNIK ZA VLASNIKE NEKRETNINA potrebno je ispuniti i dostaviti u ured izvođača radova ili poslati poštom na adresu: Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, faxom na broj (051) 551 355 ili na mail adresu policnik@gzr.hr.

Voditelj terenskog ureda: Predrag Miladinović, geom.
Mobitel: 098 442 456

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge