Mobilno lasersko skeniranje

Mobilno lasersko skeniranje

Lasersko skeniranje omogućuje prikupljanje velikog broja podataka o prostoru te izradu digitalne stvarnosti čime brzo zamjenjuje druge konvencionalne metode izmjere. Ako uz to još i dodamo komponentu mobilnosti dobivamo sustav koji je detaljan, sadržajan i vremenski učinkovit. Naša mjerenja dobivena su instrumentom za mobilno lasersko skeniranje Leica PegasusTwo koji se postavlja na krov vozila i može prikupljati podatke vozeći se brzinom do 70km/h.

Sustav određuje poziciju okolnih detalja u rasponu od 200m kombinirajući senzore lasera brzine 200Hz, sedam 12 megapikselnih kamera uključujući nadirnu kameru i navigacijskog sustava tvrtke NovAtel koju čine GNSS prijamnik i robusna inercijalna mjerna jedinica. Dobiveni podaci osiguravaju subcentimetarsku relativnu točnost 3D prikaza oblaka točaka.

Mobilno lasersko skeniranje svoju primjenu pronalazi kod planiranja prometnica i provjere izvedenih radova, praćenja pomaka i deformacija nastalih na prometnicama i nasipima, analiziranja područja uz rijeku ili na morskoj obali gdje postoji opasnost od poplava, kod analize stanja kolnika i računa kubature materijala za potrebnog za sanaciju i dr.


Usluge koje nudimo su:

 • izrada 3D oblaka točaka (point cloud) koridora i okoline
 • izrada 3D mreže trokuta (3D mesh) koridora i okoline
 • izrada topografskog prikaza terena slojnicama i kotama u službenom položajnom i visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske
 • izrada prostorno smještenih odnosno georeferenciranih digitalnih prikaza
 • praćenje promjena na prometnicama nastalih prirodnim ili ljudskim djelovanjem te izrada odgovarajućih prikaza
 • izrada geodetskih elaborata
 • evidentiranje nerazvrstanih cesta
 • izrada grafičkih prikaza profila te poprečnog i uzdužnog nagiba duž prometnica
 • određivanja maksimalno dopuštenog ograničenja brzine
 • vektorizacija, odnosno stvaranje digitalnog prikaza objekata vezanih uz prometnice (rigoli, ograde, rasvjetni stupovi i stupovi za prometne oznake, horizontalna signalizacija, šahtovi itd.) zajedno s pripadajućim atributima u obliku baze prostornih podataka
 • analiza stanja kolnika prometnica, izračun i grafički prikaz kubature ukopa i nanosa za potrebe analize i sanacije deformacija ili usporedbe starog i novog stanja
 • izrada DOF-a (digitalne ortofoto karte)

Ostali proizvodi i usluge